E-mail the Knights of Lithuania
This form does not yet contain any fields.

  The official hymn of the Knights of Lithuania is the Vyciu Hymnas.

  To download the Vyciu Hymnas, please click here.

  The lyrics for the Vyciu Hymnas are:

  Vyčių Himnas

  Nuženk, Galybe iš dangaus, 

  Sustiprink jauną Vyčių dvasią! 

  Mes už teisybę stosim drąsiai 

  Tėvynę ginti kuo narsiau.        

  štai plevesuoja vėliava. Ką kalba jos žymė?               

  Ei, Vyčiai, gyvenam Tautai ir Bažnyčiai  

  Mūsų širdyse Lietuva, 

  mintys, darbai, karšta malda. 

  Ei, Vyčiai, gyvenam Tautai ir Bažnyčiai